W pierwszym wagonie olbrzymie słonie.

Dalej żyrafy... lisy... niedźwiedzie...

Na samym końcu pyszny tort jedzie...

Zające z miną uśmiechniętą wołają:

"Dziś jest Twoje święto”,

Składamy Mai serdeczne życzenia z okazji urodzin.Sto lat,  Sto
lat.....