Kadra / Administracja

Dyrektor Żłobka mgr Katarzyna Piepiórka

Księgowa Wioletta Szczypior

Sprzątaczka Lucyna Tandek, Justyna Wrońska

 

Kadra opiekuńczo-wychowawcza
Żłobek

Opiekunowie:
Izabela Walkusz,
mgr Żanetta Klankowska,
mgr Barbara Klawikowska,
mgr Joanna Zwierzyńska-Labuda,
Julita Gojtowska
Renata Mielewczyk
mgr Natalia Stenka


 
Pielęgniarka:
Maria Lejk

Pomoc opiekunów:
Bożena Naczk,
Elżbieta Albecka,
Barbara Wedelstedt