Plan dnia w żłobku
 

Godziny Zajęcia dnia
7:00- 9.00 Schodzenie się dzieci do żłobka.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb
i zainteresowań wychowanków.
 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne oraz czynności opiekuńcze.
9:00- 9:30 Śniadanie
Higiena i pielęgnacja dzieci,
,,Trening nocnikowy”.
9:30-11:45 Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe i teatralne.
Zajęcia orientacyjno-porządkowe oraz wspierające rozwój poznawczy.
Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. ( W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, słuchanie opowiadań opiekuna na podstawie literatury dziecięcej, czytanie bajek.)
11:45-12:30 Obiad
Higiena i pielęgnacja dzieci
12:30- 14:00 Pora snu lub wypoczynku dziecka, (czytanie bajek, słuchanie kołysanek, muzyki relaksującej), doglądanie snu dzieci.
Higiena i pielęgnacja dzieci,
 ,,Trening nocnikowy”
14:00- 15:00 Podwieczorek.
Higiena i pielęgnacja dzieci.
 Zabawy muzyczno-ruchowe.
15:00-17:00 Zabawy relaksacyjne i swobodne.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Kontakty indywidualne z  rodzicami.
Rozchodzenie się dzieci do domów.