Zapraszamy wszystkich rodziców chętnych do udziału w PROJEKCIE W RAMACH
DZIAŁANIA 05.03. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 pn. „Wsparcie
rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w
Gminie Linia”. Projekt skierowany jest do matek poszukujących
zatrudnienie oraz wracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Czas
trwania projektu wynosi 12 miesięcy.

Zał. nr 1 do Zarządzenia_45_2020_ws. zm. regulaminu naboru do projektu dz. 5.3
Wniosek rekrutacja

0001