Roczny plan pracy
Dydaktyczno-Wychowawczo-Opiekuńczy
w Gminnym Żłobku „Promyczek”
w Lini
na rok szkolny 2019/2020
 
 
Zadanie Sposób realizacji Cel Termin
 
 
 
 
 
1. Adaptacja dziecka w żłobku
 • Obserwacja  dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 • Założenie kart rozwojowych oraz pielęgniarskich prowadzonych przez opiekuna i pielęgniarkę
 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz wniosku.
 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.
 
 
 
 
 
Poznanie dzieci oraz ich środowiska
Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku
 
 
 
 
 
Wrzesień 2019
 
 
 
2. Współpraca z rodzicami
 • Zebrania z rodzicami- spotkanie ogólne dla wszystkich rodziców z dyrektorem- przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących funkcjonowania żłobka.
 • Spotkania indywidualne z opiekunami grup- omówienie spraw bieżących.
 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas odbierania dzieci.
Poznanie dzieci oraz ich środowiska, poznanie oczekiwań rodziców.
Zachęcanie do czynnej współpracy rodziców ze Żłobkiem oraz jego pracownikami.
 
 
 
 
Nawiązanie partnerskich relacji z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka.
Wrzesień 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok
 
 
 
3. Rozwój społeczny
 • Nawiązywanie kontaktu  werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 • Wyrabianie  odpowiedniego wzorca zachowania.
 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.
 
 
 
Uspołecznienie dzieci.
Zachęcenie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.
 
 
 
Cały rok
 
 
 
4. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalenie nawyków higienicznych.
 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.
 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
 • Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Próby samodzielnego ubierania się.
 • Wyrabianie nawyku mycia rączek.
 • Wyrabianie nawyku mycia ząbków.
 
 
 
Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.
 
 
 
Cały rok
 
 
 
5. Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
 • Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.
 • Codzienna poranna gimnastyka.
 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 
 
 
Rozwój małej i dużej motoryki u dzieci.
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.
Rozwijanie świadomości zdrowotnej.
 
 
 
Cały rok
 
 
 
 
6. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka
 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów
 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi)
 • Śpiewanie kołysanek przed snem.
 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
 • Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie.
 • Marsz w rytm muzyki.
 • Zajęcia z instrumentami muzycznymi.
 • Zapoznanie z piosenkami przeznaczonymi dla dzieci w wieku 0-3 lat, nauka piosenek poprzez zabawę i wspólny śpiew.
 
 
 
Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.
Kształtowanie wrażliwości ruchowo – umuzykalniającej.
 
 
 
Cały rok
 
7. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką
 • Czytanie oraz opowiadanie bajek przez opiekunów.
 • Czytanie bajek podczas usypiania dzieci.
 • Zabawy dowolne z książkami.
 • Zapoznawanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki oraz prezentacja książeczek różnego rodzaju.
 
Zachęcanie dzieci oraz rodziców do częstego obcowania z książką.
 
Cały rok
 
 
8. Rozwijanie mowy i myślenia
 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.
 
 
Usprawnianie narządów artykulacyjnych
Kształtowanie mowy dzieci
 
 
Cały rok
9. Rozwijanie sensomotoryki
 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Doskonalenie umiejętności  łączenia i dopasowywania.
Usprawnianie ruchów ręki.
Cały rok